Galleria Galleria www.putkilahti.net Galleria Galleria
Etusivu Perustietoja Galleria Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Ylisjärven kartoitus 2009

- Veden laatu, pohjan laatu, pohjaeläimistö, kalasto ja rapukanta

Turun ammattikorkeakoulun opiskelija Jaakko Ahvenainen on tutkinut Putkilahden kylässä sijaitsevaa ja Päijänteen vesistöön kuuluvaa Ylisjärveä opinnäytetyössään.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Ylisjärven veden laatu, pohjan laatu, pohjaeläimistö, kalasto ja rapukanta.

Kirjallinen esitys tutkimuksesta löytyy kokonaisuudessaan Putkilahden nettisivuilta Perustietoja osastolta. Osoite: http://www.putkilahti.net/kuva/1009/Opinnaytetyo-2010.pdf .

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 9/syyskuu 2010]

Simolan mansikka- ja villisikatila
 
Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke