Keski-Suomen kulttuuriympäristöryhmä Putkilahdessa

Putkilahti sai arvovaltaisen, ympäristöhoidon ympärille kokoontuneen joukon vieraakseen Könnön tilalle elokuun puolivälissä. Maakunnallinen kulttuuriympäristöryhmä kokoontui Putkilahdessa puheenjohtajansa Päivi Halisen johdolla. Mukana ryhmässä olivat Pirjo Hokkanen, Ritva Schiestl ja Taina Törmikoski ympäristökeskuksesta, Martti Salminen Keski-Suomen liitosta, Veli Koski TE-keskuksesta, Risto Koskinen Keski-Suomen museolta, Silja Suominen ympäristöministeriöstä, Heikki Hanka Jyväskylän yliopistolta ja Pekka Ilen Keski-Suomen maaseutukeskuksesta. Putkilahden kyläseura oli kutsuttu paikalle keskustelemaan kyläkaava-asioista ja samalla kommentoimaan maisemanhoidon asioita niin Putkilahdessa kuin yleisesti maaseudulla.

Arvovaltainen joukko kulttuuriympäristön hoidosta kiinnostuneita henkilöitä kokoontui Könnön tupaan Putkilahteen. Ajankohtaisia keskustelun aiheita oli mm. Putkilahden kannalta merkittävä Päijänteen maisematie.

(Click)

Ylitarkastaja Silja Suominen toi valtakunnalliset terveiset maisemanhoidollisista asioista kokousväelle ja viimeisimmät tuulahdukset. Valtakunnallisesti tullaan suosimaan erityisiä maisema-alueiden perustamisia ja tällaista hanketta hän lämpimästi suositteli Putkilahteenkin. Maisema-alueille on mahdollista saada erityistukia valtiovallalta. Tarkempia tietoja asiasta saa lähiaikoina ilmestyvästä oppaasta.

Martti Salminen puolestaan kertoi valmisteilla olevasta uudistuvasta maakuntakaavasta, jossa erityisiä painopistealueita ovat myös arvokkaat kulttuurimaisemat. Putkilahtihan on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisemakokonaisuudeksi.

Tässä yhteydessä Salminen muistutti ympäristökeskuksen edustajaa hankehakemuksesta, joka on jo muutama vuosi sitten jätetty ympäristöministeriön käsiteltäväksi rahoituksen osalta, mutta asiasta ei ole saatu minkäänlaista ratkaisua. Suominen lupasi kaivaa hakemuksen esiin ja tarkastella, mitä sille olisi tehtävissä. Kyseinen hakemus piti sisällään kyläkaavaa varten rahoitushakemuksen, vesireitistön kunnostamista ja maisemanhoidollisia töitä.

Putkilahden kaipaama rahoitusapu erilaisiin maisematöihin kulkee tällä hetkellä TE-keskuksen kautta hankehakemuksina. Yleiskaava-avustusta on myös mahdollista hakea, mutta tässä hakijana pitäisi olla kunnan, sillä kaavoitus on edelleenkin kunnan monopolia.

Pekka Ilen kertoi Päijänteen maisematiehankkeen vaikeuksista rahoituksen osalta. Julkista rahoitusta uupuu reilut 10 000 euroa. Rahoitusta haetaan nyt kunnilta ja asia on vireillä Sysmässä, Luhangassa ja Korpilahdella.

Yleiskeskustelussa nostettiin esiin tulevaisuudessa vastaan tulevat vaikeudet säilyttää kylämaisemat avoimina kun karja vähenee. Pelkkä maisemanhoito ei elätä ja jotenkin tähän asiaan tulisi saada rahoitusasiat kuntoon. Vuokrapeltojen osalta maatalouden tukijärjestelmissä on myös pahoja aukkoja. Kuka maksaa suojavyöhykkeiden rakentamisesta ja hoidosta? Entä millaiset mahdollisuudet on tehdä yhteistyötä eri maanomistajien kesken? Uusinta uutta tukipuolella ovat luonnon monimuotoisuutta tukevat yleissuunnitelmat. Maisemanhoito tulevaisuudessa tarjoaa mahdollisuuden myös yrittäjätoimintaan.

Vierailusta kaiken kaikkiaan jäi hyvin mukava kuva ja yhteistyö ympäristövirkamiehiin tuntuu olevan kunnossa. Putkilahden on hyvä jatkaa tästä eteenpäin. Kunnan suuntaan haaste kaavoituksen osalta on jätetty jo yli vuosi sitten ja toivottavaa olisi että aloitteeseemme vihdoinkin vastattaisiin.

Anne-Maria Perttula

Etusivulle...

Julkaistu
Putkilahden
kylälehdessä:
9 /2002 syyskuu

Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Puutavaran ostaja tuli Könnöön puutavaraa ostamaan kun oli kuullut että leimattu oli. Oskari Rantanen oli Könnössä töissä, sattui olemaan siinä pihassa, ostaja ei tuntenut vaan luuli isännäksi ja sanoi: teillä pitäis olla metsää myytävänä? Tähän Oskari sanoi: niinhän sitä pitäis, vaan kun ei ole. Kysäiskää jos tuolla talossa olis.