www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Maisemanhoitohankkeesta vilkas keskustelu

Torstaina 20.3. järjestetyssä Putkilahden maisemanhoitohankkeen kyläillassa keskusteltiin vilkkaasti hankkeen tavoitteista ja vaikutuksista kylään. Paikalla oli yli kolmekymmentä kyläläistä ja hankkeen ohjausryhmän edustajia. Aloitus osoitti, että kyläläisiä kiinnostavat edelleen hankkeet ja suunnitelmat - ja varsinkin se, mikä niiden todellinen vaikutus kylällä on. Kyläillan osallistujien yhteinen toivomus on, että hankkeessa tehtävän suunnittelun kautta saataisiin kylän yleiskaavoitusta eteenpäin. Kunnan edustaja tekninen johtaja Jussi Koskinen kertoi, ettei kunnalla ole tällä hetkellä määrärahoja osoitettuna Putkilahden kaavoitukseen. Kunnassa odotetaan hankkeen tuloksia ja toivotaan hankkeen tuottavan hyvää taustamateriaalia yleiskaavoitusta varten.

Kyläillassa keskusteltiin vilkkaasti hankkeen tavoitteista ja vaikutuksista kylään. Kuvassa takana vasemmalla Matti Saltiola, Veikko Riikonen ja Timo Suominen. Edessä hankevetäjä Liisa Horppila-Jämsä, joka työskentee tämän hankkeen parissa kokopäivätoimisesti koko loppuvuoden ajan.
Kuva: Osmo Weijo

Kyläillassa paljon kysymyksiä herätti maaomistajalle maisemasuunnittelun ja maisema-alueen perustamisen kautta tulevat velvoitteet. Keski-Suomen ympäristökeskuksen edustaja Päivi Halinen totesi, ettei maisemanhoitosuunnitelman kautta maanomistajalle tule mitään velvoitteita. Maisemanhoitosuunnitelmassa on tarkoitus löytää yhteinen näkemys maiseman arvoista ja saada aikaan yhteisymmärrys niiden säilyttämisestä, mutta mitään sitovia määräyksiä siinä ei voida antaa.

Hankevetäjä Liisa Horppila-Jämsä kertoi hankkeen etenemisestä ja kyseli kyläillan osallistujilta, millä tavoin he haluaisivat olla mukana suunnittelussa ja miten he haluisivat saada tietoa hankkeesta. Kyläläisten toiveet huomioiden järjestetään seuraava kyläilta pian ja hankkeesta tullaan tekemään asukaskysely. Teemakyläiltoja esimerkiksi rakentamiseen ja maatalouden erityistukiin liittyen ehdotettiin. Samoin todettiin, että hankevetäjän työpisteen tulisi sijaita Putkilahdella.

Kyläillassa toivottiin lisää tietoa maisemasuunnittelun ja mahdollisen maisema-alueen perustamisen vaikutuksista kylällä. Uusi kyläilta, jossa näitä asioita käsitellään järjestetään Putkilahden koululla ma 28.4 klo 18 alkaen (kahvit alkaen klo 17.30). Ylitarkastaja Silja Suominen ympäristöministeriöstä tulee kertomaan luonnonsuojelulain mukaisesta maisema-alueesta ja maisemasuunnittelusta. Kyläillassa esitellään myös hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ensimmäisessä kyläillassa keskustelu oli vilkasta. Toivottavasti avoin ja osallistuva ilmapiiri säilyy edelleen ja innokkuutta riittää, vaikka kevättyöt ja vilkas kesä ovatkin jo ovella.

Virva Savolainen

Putkilahden maisemanhoitohanke on alkamassa ja valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman kehittämiseen saadaan sen myötä erinomainen suunnitelma ja toimintamalli. Pelkät suunnitelmat eivät kuitenkaan riitä ja suunnitelmien toimeenpano vaatii vielä paljon työtä ja rahaa. Yhteiskunnan erilaiset rahoituskanavat tarjoavat jo nyt maanomistajille monia mahdollisuuksia maiseman ja ympäristön hoitoon. Maisemanhoitohankkeen myötä täsmentyviä suunnitelmia kannattaakin käyttää perusteluna tukihakemuksia laadittaessa. Keski-Suomen maaseutukeskus haluaa omalta osaltaan tukea Putkilahden maisemanhoitohankkeen onnistumista ja tutustuu hankkeeseen mm. osallistumalla ohjausryhmän työskentelyyn.

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 4/huhtikuu 2003]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke