www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Putkilahden maisemanhoitohankkeen kesäkuulumisia

Maisemakävely ja maisemasoutu 17.7.

Putkilahden kesä näyttäytyy vehreänä ja tapahtumarikkaana. Maisemanhoitohanke on mukana asumismessuilla. Messuviikon torstai 17.7. on Voimapäivä, jolloin aiheena on luonnon vaikutus henkiseen hyvinvointiin. Tähän teemaan sopivat myös maisemakävely ja -soutu, joihin kaikki Putkilahden maisemista kiinnostuneet, niin messuvieraat kuin paikalliset asukkaat, ovat tervetulleita.

Maisemakävely on vapaamuotoinen kävellen ja keskustellen tehtävä retki, joka suuntautuu keskikylältä Peuhanniemeen ja takaisin. Maiseman nykytilan tarkastelun lisäksi paikkoihin liittyvä historia ja tapahtumat ovat kiinnostuksen kohteena. Matkan pituus on n. 4 km. Kävelyretkelle lähdetään koulupuistosta klo 12, eikä tapahtumaan ole ennakkoilmoittautumista. Maisemasoudussa kylämaisemaa tarkastellaan vesiltä käsin. Kirkkoveneeseen mahtuu 20 henkeä, joten ennakkoilmoittautuminen on tarpeen (p. 040-555 8925). Maisemasoudun lähtöpaikkana on kaupan laituri klo 17. Molempiin tapahtumiin on säävaraus (sade / navakka tuuli).

Suunnittelualueen rajaus

Maisemanhoidon suunnittelualueen rajauksesta on ollut esillä kolme vaihtoehtoa: 1) valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajaus, 2) valtakunnallisesti arvokas maisema-alue laajennettuna niin, että se kattaisi myös aiemmin tehtyjen maisemanhoitosuunnitelmien alueet ja 3) edellisiä laajempi kokonaisuus, jossa alue ulottuisi lännessä Päijänteen rantaan saakka.

Putkilahden maisemanhoitohankkeen ohjausryhmä kokoontui 10.6. ja päätti keskustelun jälkeen, että rajausvaihtoehto 2:ta käytetään jatkotyöskentelyn pohjana (kts. kartta).

Maisemahoidon suunnittelun yhteydessä tehtävä maisema-analyysi tai maanomistajien halukkuus maisemapainotteisten metsäsuunnitelmien laatimiseen voi vielä tarkentaa rajausta.

Kyseessä on siis suunnittelualueen rajaus. Nyt tehtävä maisemanhoidon suunnitelma ei velvoita eikä sido maanomistajia mitenkään. Maisemanhoidon suunnitelma koostuu suosituksista, joiden noudattaminen on vapaaehtoista. Se tuleeko kyseisestä rajauksesta myös luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue perustuu niin ikään paikallisten asukkaiden tahtoon ja se nähdään hankkeen loppuun, eli vuodenvaihteeseen mennessä.

Maisema-arkkitehti Timo Suominen tekee konsulttityönä maisemanhoidon suunnittelun taustaksi maisema-analyysin. Maisema-analyysin tavoitteena on löytää Putkilahden maiseman olennaiset piirteet ja selvittää mitkä paikat soveltuvat rakentamiseen maisemarakennetta tukevalla tavalla. Timo Suominen tekee myös luontoselvityksen, jossa keskitytään lähinnä kasvillisuuden tyypittelyyn tarkoituksena kartoittaa rakentamiseen soveltuvat/ei soveltuvat elinympäristöt. Kolmas konsulttityönä tehtävä työ on rakentamistapaohjeet. Tavoitteena on poimia kylän rakentamistavoista olennaiset piirteet, joita halutaan säilyttää ja antaa suosituksia rakennuspaikoista ja rakennustavasta.

Liisa Horppila-Jämsä

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 7/heinäkuu 2003.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke