www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Käytännön maisemanhoitoa

Kylällä kulkijat ovat huomanneet, että Virtasalmen tienoo on saanut uuden avoimemman ja valoisamman ilmeen. Putkilahden maisemanhoitohanke järjesti tiistaina 12.8.03 talkootempauksen kyläkeskustassa. Talkoisiin osallistui yli 20 henkeä. Joukossa oli maisemanhoitohankkeen ohjausryhmän jäseniä sekä kansainvälisen työleirin osanottajia. Edellispäivänä raivaustyöt aloittanut metsuri Rauno Minkkinen oli raivannut tienvarren puustoa ja pusikkoa siinä määrin, että talkooväki sai kasata rankoja. Jyrkkiä sillanpieliä vesottiin käsityönä ja tieluiskien horsmikkoa niitettiin. Maantienvarren rankakasat odottavat, että Päijänteen metsänhoitoyhdistyksen kone hakee ne energiapuuksi.

Maisemanhoitotalkoissa raivattiin maantien varsia Virtasalmen molemmin puolin. Jotta näkymät säilyisivät avoimina myös jatkossa, tulisi raivauksen toistua aika ajoin.

Heti maisemanhoitohankkeen alkumetreillä kuultiin kylältä toivomus siitä, että maisemanhoidon suunnittelun lisäksi kylällä nähtäisiin myös käytännön maisemanhoitotöitä. Vaikka maaseudun maisemaa ei voida ulkopuolelta tuoda eli yhteiskunnan työllä ja tuella hoitaa, niin jotain toki voidaan tehdä. Kyläläisten toiveeseen on pyritty vastaamaan, mm edellä kerrotun talkootempauksen muodossa. Lisäksi olemme saaneet metsurin syksyn ajaksi raivaamaan maantien varsia ja avaamaan sulkeutuneita vesistö- ja peltonäkymiä.

Putkilahdessa, kuten maaseutualueilla yleensäkin, käytännön maisemanhoito lepää pitkälti paikallisten asukkaiden ja ennen kaikkea aktiiviviljelijöiden harteilla, jotka ovat jaksaneet kiitettävästi ylläpitää maiseman avoimuutta. Kylämaiseman hoidossa kullakin maanomistajalla on lopullinen vastuu omien maidensa osalta, mikä on luonnollisesti vapaaehtoista toimintaa. Kukin hoitaa maisemiaan omien mahdollisuuksiensa mukaan. Maiseman - asuinympäristön - viihtyisyydestä huolehtiminen on kuitenkin kaikkien edun mukaista.

Maisemanhoidon toteuttamisessa avainkysymys on se, että asukkaat näkevät oman asuinympäristönsä vaalimisen tärkeänä ja mielekkäänä puuhana. On hyvä muistaa, että se mitä nyt näemme ympärillämme on pitkän työn tulosta. Juuri ilmestynyt mainio kyläkirja ’Häreviä hakamiehiä ja väkeviä vaimoja’ on täynnä tarinoita, jotka auttavat maiseman ymmärtämisessä ja elävöittämisessä. Putkilahden maisema on syntynyt ihmisen ja luonnon pitkäaikaisesta vuorovaikutuksesta ja se säilyy vain samalla tavalla kuin on syntynytkin: asumalla, viljelemällä ja rakentamalla. Maisema on jatkuvassa muutostilassa.

Maisemanhoidon suunnittelulla voimme vaikuttaa muutoksen suuntaan jossain määrin. Isot muutokset ovat kiinni lähinnä maaseutupolitiikasta ja maataloudessa tapahtuvista muutoksista, jotka näkyvät tietyllä viiveellä maisemassa. Maisemanhoidon suunnitelma on kartoitus, jossa mietitään toimenpidetarpeita käsittäviä kohteita ja sekä annetaan neuvoja maaseutumaiseman hoidossa ja eri rahoituskanavien hyödyntämisessä. Maisemanhoidon tärkeimmät tavoitteet ovat avoimen kylämaiseman säilyttäminen ja maiseman umpeenkasvun estäminen, maisemavaurioiden korjaaminen, niitty- ja laidunalueiden tyypillisen kasvillisuuden säilyttäminen, luonnon monimuotoisuuden, viljelymaiseman vaihtelevuuden säilyttäminen ja vanhojen rakennusten oikea hoito ja korjaaminen.

Liisa Horppila-Jämsä

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 9/syyskuu 2003.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke