www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura
Puskat nurin ! - maisemanhoitoa käytännössä

Metsuri Rauno Minkkinen on aloittanut 11.8.03 maantienvarsien raivaustyöt Putkilahdessa. Työmaa alkoi kyläkeskustasta ja etenee siitä marraskuun lopulle 610-tien vartta sekä etelään että pohjoiseen. Tavoitteena on tienvarsinäkymien ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Rauno Minkkinen on metsäammattilainen - hän on ollut 15 vuotta metsurina Metsäliitolla ja on tehnyt töitä myös yksityisten metsissä.

Rauno Minkkinen on asunut parikymmentä vuotta Putkilahdessa ja on siten monille kyläläisille tuttu mies. Kotikylän maisemien hoitaminen on Raunosta mielekästä puuhaa.

Tienvarsimaisemien hoito on oiva esimerkki hankkeiden välisestä yhteistyöstä. Rauno Minkkinen on palkattu maisemanhoitohanketta vetävän ympäristökeskuksen työntekijäksi elokuun puolivälistä marraskuun loppuun. Oheiskuluihin osallistuu ympäristökeskuksen lisäksi myös kunta. Metsäkeskus on mukana työnsuunnittelussa ja -ohjauksessa. Seija Tiitinen-Salmela metsäkeskuksesta on tehnyt kuluvana vuonna Päijänteen maisematiehankkeeseen liittyen tiealueen inventointia eli selvittänyt raivaus- ja hoitotarvealueita, sekä hoitanut maanomistajaluvitusta.

Pääosin raivattava alue on tiealuetta, joka kattaa tieluiskan, tieojan ja tieojasta vielä metrin ulospäin. Jos tieojaa ei ole, niin tiealue ulottuu metrin päähän tieluiskan tai -leikkauksen ulkoreunasta. Tiealueella toimitaan tienpitäjän ja tiealueen ulkopuolella maanomistajan luvalla. Raivattava puutavara on pääosin energiapuuta. Päijänteen metsänhoitoyhdistyksellä ja tieliikelaitoksella on ollut elokuun lopulta lähtien käynnissä tienvarsien koneellisen raivauksen hoitokokeilu Vt-9:n ja Kärkisten sillan välisellä maantieosuudella. Tarkoitus on että onnistuessaan kokeilu jatkuu sillan toiselle puolelle ja raivausta tehdään koneellisesti myös Kärkinen-Putkilahti -välillä. Metsuria tarvitaan koneesta huolimatta, sillä raivauskone ei pääse joka paikkaan ja metsurityönä saadaan viimeistelty työn jälki.

Liisa Horppila-Jämsä

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 9/syyskuu 2003.]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke