www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

KYLÄKYSELY PUTKILAHDEN KYLÄSUUNNITELMAA VARTEN

Putkilahden kyläsuunnitelmaa päivitetään. Kyläsuunnitelma on kaikkien kyläläisten ja kylän organisaatioiden yhteinen asiakirja, johon kirjataan mm. kylän kehittämiseen liittyviä hankkeita. Siitä löytyy perustietoa kylästä, sen ympäristöstä ja asukkaiden osaamisesta. Kyläsuunnitelmasta tulisi löytyä vastaus kysymykseen, mitä me haluamme tämän kylän olevan lähitulevaisuudessa.

TOIVOMME, ETTÄ VASTAAT KYSELYYN 31.1.2008 MENNESSÄ!

MIELIPITEESI NYKYTILANTEESTA(vahvuudet,heikkoudet,uhkat,mahdollisuudet):
A. Vahvuudet:

B. Heikkoudet:

C. Uhkat:

D. Mahdollisuudet:

TAVOITETILA, HAAVE TAI VISIO:

Jos haluat ammattiosaamisesi, tarjoamasi palvelun tai yritystoimintasi mukaan kyläsuunnitelman palvelutarjontaosioon, voit kirjoittaa sen tähän. Tätä listaa päivitetään jatkossa tarpeen mukaan.


Seuraavassa on luonnosteltu joitakin pääotsikoita kyläsuunnitelman sisältöä varten. Ne kaipaavat sisältöä ja mielipiteitä. Tähän pitäisi kirjata kehittämistä kaipaavia asioita ne voivat olla jo idullaan, vahvistusta kaipaavia tai vielä ajatuksen asteella. Puutteita kannattaa tuoda esiin. Jos ajatus ei sovi otsikoiden alle, on vika lomakkeessa. Totta kai myös listan ulkopuolelta saa kirjoittaa.

TEEMOJA JA AIHEITA KYLÄN KEHITTÄMISEEN:

1. Asuminen ja kaavoitus
(esim. uusien asukkaiden saaminen, tonttien saatavuus)

2. Luontokohteet ja perinnemaisemat
(esim. niittyjen niitto, maiseman raivaustyöt)

3. Kyläkuva ja tekniset toiminnot
(esim. kevyenliikenteen kaista, jätevesiasiat)

4. Sosiaalinen ympäristö
(esim. mikä on hyvää, mitä parannettava, uudet asukkaat yhteisössä)

5. Kylän elinkeinotoiminnan tukeminen linjaukset
(esim.maatalouden säilyminen, kylän yrittäjien tukeminen)

6. Kylän sisäinen yhteistoiminta ja seurat
(esim. miten yhteistoiminta pelaa, toimivatko seurat, kerhot,)

7. Kalastus metsästys tiekunnat maamiesseura nuorisoseura ym. yhteisöt
(esim. toimintakulttuurit, osallistuminen, toiminta)

8. Muuta

Yhteystietosi: