www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Koulupuiston kehittämishanke II

Hankkeen nimi: Lämpöhanke/ulkorakennuksen perusparantaminen

Toteutusaika:1.1.2010 – 31.12.2012

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on hyväksynyt rahoituksen Koulupuiston kehittämishanke II:lle toukokuun lopussa. Hankkeen kustannusarvio on noin 26 000 euroa.

Lämpöhanke pitää sisällään yläkoulun öljylämmityskattilan vaihdon hyötysuhteeltaan parempaan kattilaan ja teräspiipun asennuksen nykyisen savukanavan sisälle. Luokkahuoneiden lämmitystä tehostetaan asentamalla yksi ilmalämpöpumppu kumpaankin luokkahuoneeseen. Ulkorakennuksen perusparantaminen on tarpeellista, koska koko rakennus on pahasti rapistunut vuosien saatossa ja sen käyttö on osittain vaarallista sortumavaaran vuoksi. Perusparannuksen ansiosta rakennus saadaan siistiin kuntoon ja nykyisen katon alla olevat tilat tehokkaaseen käyttöön. Ulkorakennusta tullaan käyttämään Koulupuiston polttopuiden varastona sekä kyläseuran käyttöesineiden varastona.

Käytännön toimenpiteisiin hankkeen toteuttamiseksi ei ole vielä päästy, mutta kesän aikana on tarkoitus saada jo jotain näkyvääkin aikaan. Alkuvaiheessa puretaan ulkorakennuksen sisältä eläinsuojana käytetyt betoni- ja tiilirakenteet pois. Tässä työvaiheessa talkootyön osuus voi olla suuri ja pyydämmekin kyläläisiä jo valmistautumaan talkootöihin.

VALTO KOSKINEN
PUTKILAHDEN KYLÄSEURA RY, P. 050 563 7344

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 6/kesäkuu 2010]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke