www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Kyläseuran päätöksiä

Putkilahden kyläseuran syyskokous pidettiin Kylätalolla 1.12.2013.

Vuoden 2014 toimintasuunnitelma noudattaa paljolti entistä linjaa eli kyläseura toimii välittäjänä eri toimijoiden välillä ja järjestää erilaista tiedotus- ja virkistystoimintaa sääntöjensä puitteissa. Suurin ero edelliseen vuoteen on siinä, että kyläseura ei enää toimita kylälehteä vuonna 2014.

Seuran talous pyörii paljolti Koulupuiston vuokratulojen ympärillä. Virkistystoiminta, kuten Putkilahden jazzien järjestäminen toimii edelleenkin omakustannusperiaatteella, niistä ei odoteta varsinaista tuloa, mutta ei luonnollisesti myöskään tappiota.

Kokous valitsi yksimielisesti uudeksi puheenjohtajaksi Sari Salmisen, joka on toiminut aktiivisesti kyläseurassa jo vuosien ajan milloin sen sihteerinä, milloin jäsenenä ja viimeksi varajäsenenä. Kyläseuran johtokuntaan valittiin uutena jäsenenä vastikään kylälle paluumuuttajana tullut Tuula Elfvengren. Johtokunnan muut jäsenet ovat vuonna 2014 Valto Koskinen, Pekka Salonen, Hannu Pekkarinen, Sisko Ruth ja Sirpa Lahtinen. Varajäseninä toimivat Veikko Riikonen, Kyösti Koskinen ja Riitta Hakanen.

Vain osallistumalla voimme vaikuttaa.

RIITTA HAKANEN

[Julkaistu Putkilahden kylälehdessä 12/joulukuu 2013]

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke