www.putkilahti.net
Etusivu Perustietoja Palvelut Tapahtumat Kyläseura

Kyläillan 22.10.2015 aineisto

PUTKILAHDEN KYLÄSELVITYS

Ajankohtaista

Lähtökohtia

Jyväskylän kaupunki käynnistää Korpilahdella Putkilahden kyläselvityksen laatimisen keväällä 2015. Kyläselvityksen tarkoituksena on selvittää kyläalueen maankäytön suunnittelutarpeet. Rakentamisen tiivistämismahdollisuuksia selvitetään niin rantojen kuin kuivanmaankin osalta. Lisäksi selvitetään rantayleiskaavan muut muutostarpeet kyläalueella sekä laajentumistarpeet osayleiskaavaksi. Kyläselvityksellä ei ole oikeudellisia vaikutuksia eikä se ole suunnitelma tai kaava, jonka mukaan rakentamista voitaisiin ohjata suoraan. Mahdollisesta kaavan laatimisesta päätetään erikseen. Alueen yhdistysten ja asukkaiden toivotaan ottavan aktiivisesti osaa selvitystyöhön. Yhteistyön kautta on mahdollisuus viedä eteenpäin muita kuin maankäyttöä koskevia kylän kehittämiseen vaikuttavia asioita.

Kyläselvitysaineistoa

Kyläillan 22.10.2015 aineisto

Kyläillan 2.6.2015 esitys.

Kesällä järjestetyn kyläkyselyn tuloksiin voi käydä tutustumassa tässä.

Yhteyshenkilöt

Suunnitteluinsinööri Arto Sipinen, puh. 014 266 5062
Erikoissuunnittelija Sarita Humppi, puh. 050 311 8502
sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Nuorisoseura
 
Urheiluseura
 
Koulupuistohanke