Putkilahden koululla kyläympäristöpäivä

Marraskuun viimeisenä lauantaina 30.11.1996 kokoontui kyliensä ympäristön kehittämisestä kiinnostuneita aktiiveja koululle. Heillä oli tavoitteena saada tietoa kyläkohtaisen, omaan ja kunnan käyttöön soveltuvan kulttuuriympäristöohjelman laatimiseen, kylämaiseman ja perinteen hoitoon.

Järjestäjinä olivat Maaseudun Sivistysliiton Länsi- ja Keski-Suomen aluekeskus (Hannu Salo) yhteistyössä alustajatahojen sekä Korpilahden kunnan ja Putkilahden Kyläseuran kanssa. Paikalla oli kylätoimikuntien edustajia 24, Kuhmoisista Oravisaareen ja Sarvenperältä Tammijärvelle. Tilaisuuden alustivat Anne-Mari Hjelt-Husso ja Pirjo Siik Ympäristökeskuksesta, Erja Mutanen Tiepiiristä, Tarja Haaranen Maaseutukeskuksesta ja Martti Salminen Keski-Suomen Liitosta. Alustuksissa ja keskusteluissa painotettiin kyläläisten omaa merkitystä, ja yhteistyön tärkeyttä kylämaiseman hoidossa. Kylien läpi kulkevien teiden merkitystä korostettiin. Sieltä kylä nähdään ensi kertaa. Putkilahden kohdalla pohdittiin, miten perinnemaisema ja kylän läpi kulkeva, vilkastuva liikenne yhdistetään.

Vastaava kylätoimintapäivä järjestetään Lehtimäellä tammikuun puolivälissä. Putkilahdesta tilaisuuteen tarjottiin vapaita paikkoja osallistumista varten.

Etusivulle...

30.11.1996
Veikko Riikonen


Sivun alkuun...

Palautelomake

Kyläsepän kuulemia

Se on sitä laiskan taidetta, sanottiin ennen Putkilahdessa sellaisesta taiteesta, kun jätti kaikki rakennuksensa rappeutumaan pihassansa ja muut puutarhansa hoitamatta.