Galleria Galleria www.putkilahti.net Galleria Galleria
Ylisjärven kartoitus 2009
Päivitetty 23.8.2010

Turun ammattikorkeakoulun opiskelija Jaakko Ahvenainen on tutkinut Putkilahden kylässä sijaitsevaa ja Päijänteen vesistöön kuuluvaa Ylisjärveä opinnäytetyössään. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Ylisjärven veden laatu, pohjan laatu, pohjaeläimistö, kalasto ja rapukanta.

Kirjallinen pdf-muotoinen opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan tästä.